О НАМА

Фармаковски, Савић и Урошевић добили улице у Београду

Скупштина града Београда усвојила је предлог, који је поднео Савез енергетичара Србије, уз изузетну подршку Машинског факултета у Београду и у сарадњи са Музејом науке и технике, да се тројици великана српске енергетике доделе имена улица. Одлуком, усвојеном на седници 25. јула 2019. академици проф. Владимир Фармаковски и проф. Димитрије Савић и инж. Богољуб Урошевић Црни добили су улице у главном граду. Проф. Фармаковски је тридесет година предавао на Техничком факултету у Београду, био први декан Машинског факултета, био први машински инжењер – академик, основао је и предводио Машински институт у САНУ. Проф. Савић је за пет деценија прошао пут од инжењера - почетника у првој српској термоцентрали до техничког директора Електропривреде Србије, редовног професора Машинског и Електротехничког факултета, почасног доктора наука Београдског универзитета и члана Председништва САНУ. Инж. Урошевић је оснивао и руководио предузећима ЕЛСАП (из којег су настали ЕПС и ГСП), Термоелектропројект (из којег је настао Енергопројект), Термоелектро (у којем је створио Фабрику котлова) и ЗЕПС (Заједница електропривредних предузећа Србије) а изградња ТЕНТ-а у Обреновцу је његова замисао, од инвестиционих одлука до личног руковођења изградњом.

Савез енергетичара Србије
Корени Савеза енергетичара Србије су у организацији, основаној одмах после Првог светског рата, која није била, у тренутку оснивања, организација целе тадашње државе а окупљала је оне људе, који су се у то време бавили термоенергетиком. Тек раних двадесетих година прошлог века на Машинском одсеку Техничког факултета у Београду почела је настава из парних котлова и турбина а 10 година касније основана је катедра за котлове и локомотиве.

После Другог светског рата у оквиру Савеза енергетичара Југославије деловале су републичке организације енергетичара, међу којима је организација у Србији била најактивнија, окупљајући велики број активних инжењера, техничара и радника на пословима обуке и сертификовања у руковању енергетским постројењима и опремом. Велики значај имала је издавачка делатност Савеза у Србији са преко 30 приручника за све области енергетике, укључујући и издавање Енергетско-техничког гласника.

Такође су саветовања о топланама и енергетици државе привлачила велику пажњу квалитетном документацијом и завршним публикацијама. Временом, развијен је нови вид активности у облику радионица („wоркshop“), на којима је разрађивана техника избора, пројектовања и функционисања разних енергетских постројења и уређаја (гасно-парна постројења, стратешко планирање у комуналној енергетици, енергетска ефикасност, мерење потрошње топлотне енергије и друго). Данас, редовним издањима специјализованог портала обрађују се актуелне теме из енергетике у држави и свету уз едукативни допринос из практичне енрегетике.

НЕКАД...
Савез енергетичара Србије:
 • од оснивања се бавио стручним образовањем руковалаца у енергетици,
 • издавао је часопис Енергетско-технички гласник – једини часопис те врсте у Србији,
 • располаже документацијом о обуци и полагању испита за руковаоце у претходних пет деценија (и данас издаје, на захтев, копије уверења појединцима из целог тог периода),
 • једина је организација у Србији која је донела (1967) правилник о стручној спреми руковалаца у енергетским постројењима, по коме је обављана обука и полагани испити (у то време испите је полагало 2500 до 3000 кандидата годишње!),
 • једини је издавао литературу за обуку и припрему испита (32 наслова),
 • није забрањивао (а могао је) коришћење своје литературе од стране других организација и институција, које су у мањем обиму организовале обуку и испитивање кандидата а ни једна није имала ни један приручник.
...И САД
Савез енергетичара Србије:
 • једини, перманентно, учествује у дискусијама о Закону о енергетици, једини интензивно и без посустајања предлаже, покреће иницијативу (од 1995 године) и припрема предлоге за измене Закона и за израду подзаконских аката (још 2004 године) све до сада,
 • данас једини има у свом програму (и у магацину) 22 приручника за обуку и припрему испита за руковање у енергетици,
 • једини има аудио-визуелне презентације за више видова обуке за руковање енергетским постројењима,
 • једини непрекидно, и данас, спроводи обуку и полагање испита за руковање у енергетици,
 • уместо масовних саветовања у туристичким центрима (што је радио у прошлости), сада организује стручне скупове у својим просторијама са практичним темама из области руковања енергетским постројењима (на пример, „Гасно-парна постројења за производњу топлотне и електричне енергије у градовима Србије“, „Стратешко планирање у комуналној енергетици“, „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, „Даљинско очитавање мерила топлотне енергије“ и друго).